b.ALG.getblk sc3,4,5

În al treilea scenariu din algoritmul getblk, nucleul trebuie de asemenea să aloce un buffer din FLB. Totuşi, el descoperå că bufferul pe care l-a luat din FLB a fost marcat "delayed write" (scriere întârziată), astfel că trebuie să scrie conţinutul bufferului pe disc înainte de a-l folosi. Nucleul începe o operaţie de scriere asincronă pe disc şi încearcă să aloce un alt buffer din FLB.Când scrierea asincronă se încheie, nucleul eliberează bufferul şi-l plasează la capul FLB (conform politicii ?cel mai puţin recent utilizat?).
În al patrulea scenariu (figura 3.9), nucleul, care acţionează în contul procesului A, nu găseşte blocul disc în lista hq corespunzătoare, astfel că încearcă să aloce un buffer nou din FLB (ca în scenariul al doilea). Totuşi, nu este disponibil nici un buffer în lista bufferelor libere, aşa că procesul A se pune în açteptare până când un alt proces execută algoritmul brelse, eliberând un buffer.Când nucleul planifică pentru execuţie procesul A, trebuie să caute din nou blocul în lista hq. El nu poate aloca imediat un buffer din FLB deoarece este posibil ca unul din procesele care aşteaptau un buffer liber să aloce blocul ales de procesul A.Procesul A eventual va elibera bufferul şi va observa că bufferul este solicitat de alte procese. El trezeçte toate procesele care aşteaptă pe evenimentul "bufferul devine liber", incluzând aici şi procesul B. Când nucleul planifică din nou procesul B, acesta trebuie să verifice dacă bufferul este liber. Un alt proces, C, ce aşteaptă acelaşi buffer, este planificat de nucleu să ruleze înaintea procesului B. Dar procesul C se pune în aşteptare, bufferul rămânând blocat. Din această cauză procesul B trebuie să verifice dacă într-adevăr bufferul este liber.Procesul B trebuie să mai verifice şi dacă bufferul conţine blocul disc pe care l-a cerut iniţial, deoarece procesul C putea să aloce bufferul unui alt bloc, ca în scenariul 2. Când se execută procesul B, acesta verifică dacă bufferul este cel aşteptat, iar în caz negativ este necesar să caute din nou blocul. Dacă ar urma să aloce automat un buffer din FLB, s-ar scăpa din vedere posibilitatea ca un alt proces să fi alocat deja un buffer pentru acel bloc.În final, procesul B va găsi blocul, posibil alocând un nou buffer din FLB conform scenariului al doilea.


a.ALG.getblk sc1,2

algoritm getblk
intrări: numărul sistemului de fişiere;
numărul blocului;
ieşire: buffer blocat care poate fi asociat blocului
{
while (bufferul nu este găsit)
{
if (blocul este în listele hq)
{
if (buffer ocupat) /* scenariul 5 */
{
sleep (până bufferul devine liber);
continue; /* salt la while */
}
marchează bufferul ocupat; /* scenariul 1 */
şterge bufferul din FLB;
return buffer;
}
else /* blocul nu este în listele hq */
{
if (nu există buffere în FLB) /* scenariul 4 */{
sleep (până când orice buffer devine liber);
continue; /* salt la while */
}
şterge bufferul din FLB;
if (bufferul marcat pentru scriere întârziată)
{ /* scenariul 3 */
scriere asincronă a bufferului pe disc;
continue; /* salt la while */
}
/* scenariul 2 -- se găseşte un buffer liber */
şterge bufferul din vechea listă hq;
pune bufferul în noua listă hq;
return buffer;
}
}
}
Când citeşte date dintr-un anumit bloc disc, nucleul verifică dacă blocul este în pool. Dacă nu este îi asignează un buffer liber. Când scrie datele unui anumit bloc disc, nucleul verifică dacå blocul este în pool-ul de buffere, iar dacă nu este, asignează un buffer liber pentru acest bloc. Algoritmii pentru citirea şi scrierea blocurilor disc utilizează algoritmul getblk pentru alocarea de buffere din pool.
1. Nucleul găseşte blocul în lista hq, iar bufferul este liber;
2. Nucleul nu găseşte blocul în lista hq, astfel că el alocă un buffer din FLB;
3. Nucleul nu găseşte blocul în lista hq şi încercând să aloce un buffer din FLB (ca în scenariul 2), îl găseşte marcat "delayed write". Nucleul trebuie să scrie acest buffer pe disc şi să aloce alt buffer.
4. Nucleul nu poate găsi blocul în lista hq, iar FLB este goală.
5. Nucleul găseşte blocul în lista hq, dar bufferul este momentan ocupat.


c.Structura sistemului de buffere

Nucleul stocheazг datele оntr-un pool de buffere conform politicii "cel mai puюin recent folosit" : dupг ce alocг un buffer unui bloc disc, nucleul nu poate utiliza bufferul pentru alt bloc pвnг cвnd toate celгlalte buffere nu vor fi utilizate. Nucleul menюine free list (lista bufferelor libere, prescurtatг FLB) care pгstreazг bufferele cel mai puюin recent folosite оn ordinea inversг a eliberгrii lor. FLB este o listг circularг dublu оnlгnюuitг de buffere care are un antet de buffer special pentru a marca оnceputul ?i sfвr?itul listei ,Fiecare buffer este pus în FLB la iniţializarea sistemului. Nucleul ia un buffer din capătul listei când doreşte un buffer liber (când nu doreşte unul anume), dar poate lua un buffer din interiorul listei când caută un anumit bloc şi îl identifică în pool-ul de buffere. În ambele cazuri, bufferul este şters din listă. Când nucleul introduce un buffer în pool-ul de buffere, îl ataşează, de obicei, la coada listei, şi rareori în capul listei (pentru cazurile în care apar erori), dar niciodată nu-l ataşează în mijlocul listei. Pe măsură ce nucleul şterge buffere din FLB, un buffer cu date valide avansează către capul listei (vezi figura 3.2). Din această cauză, bufferele care se află cel mai aproape de capul listei nu au fost folosite atât de recent ca cele de la sfârşitul listei.
Când nucleul accesează un bloc disc, el caută un buffer care are numărul dispozitivului şi cel de bloc corespunzătoare blocului disc. În loc să caute întregul pool de buffere, nucleul organizează bufferele în liste circulare separate, ce sunt identificate folosind o funcţie de hash (de dispersie) ce are ca parametri numărul blocului şi numărul dispozitivului. O astfel de listă este numită hashqueue (listă hq) şi este similară structurii FLB. Numărul de buffere dintr-o listă hq variază pe durata de viaţă a unui sistem aşa cum vom vedea. Nucleul trebuie să utilizeze o funcţie de dispersie care distribuie bufferele uniform în setul de liste hq, dar care trebuie să fie simplă pentru a nu fi afectate performanţele sistemului. Numărul de liste hq din sistem este configurat de administratorul de sistem la instalarea sistemului.


a.Memoria CACHE; structuri de date

nucleul pгstreazг fi?ierele pe dispozitive de memorare permiювnd proceselor sг stocheze noi informaюii sau sг regгseascг informaюii stocate anterior. Cвnd un proces dore?te sг acceseze date dintr-un fi?ier, nucleul aduce datele оn memoria principalг, unde procesele le pot examina, le pot modifica ?i pot cere ca acestea sг fie salvate din nou оn sistemul de fi?iere. De exemplu, sг revedem programul copy din nucleul cite?te datele din primul fi?ier оn memorie iar apoi scrie datele оn cel de-al doilea fi?ier. Оn timp ce trebuie s? transfere datele din fi?ier оn memorie, nucleul trebuie de asemenea s? transfere ?i date auxiliare оn memorie pentru a le manipula. Spre exemplu, superblocul unui sistem de fi?iere descrie printre altele, spaюiul liber disponibil din sistemul de fi?iere. Nucleul cite?te superblocul оn memorie pentru a-i accesa datele ?i оl scrie оnapoi оn sistemul de fi?iere cвnd dore?te sг salveze datele. Оn mod similar, inodul descrie situaюia unui fi?ier. Nucleul cite?te un inod оn memorie cвnd doreste sг acceseze datele dintr-un fi?ier ?i rescrie inodul оnapoi оn sistemul de fi?iere cвnd dore?te sг actualizeze starea fi?ierului. El manipuleazг aceste date auxiliare fгrг cunoa?terea explicitг a proceselor care ruleazг.


Понятие файла и каталога. Типы файлов. Понятие текущего и корневого каталога.


Информация, записанная в несколько кластеров диска, и представляющая собой единое целое (например, текст книги, рисунок, музыкальное произведение, программа для компьютера), называется файлом. Файл имеет имя и адрес своего первого кластера. В конце кластера записывается адрес следующего кластера или признак конца файла. Файл не обязательно занимает подряд идущие кластеры на дорожках диска. Он может быть разбросан по дорожкам диска очень сильно. Это называется фрагментацией. Фрагментация диска замедляет работу компьютера, так как чтение одного файла требует большого количества чтений с разных дорожек диска.Имя файла состоит из двух частей. Собственно имя содержит от 1 до 256 букв, цифр и других символов. Затем пишут точку, после которой пишут расширение файла. Это как фамилия или как профессия. Расширение может содержать до 8 символов, но может и отсутствовать.Обычно расширение показывает тип файла. Например, текстовые файлы часто имеют расширения "TXT" и "DOC". Файлы с программами имеют расширения "EXE" и "com". Рисунки имеют расширения "JPEG", "GIF", "BMP" и так далее.Имя и расширение можно набирать вперемешку большими и маленькими буквами. Windows в данном случае не различает большие и маленькие буквы.Над файлом можно производить такие операции, как копирование с одного диска на другой, удаление, переименование.Когда файл удаляется с диска, занимавшиеся им кластеры становятся свободными и могут выделяться под запись других файлов.Несколько файлов можно объединить под одной оболочкой, как бы поместить в один ящик. Этот ящик называется папкой или каталогом. Папке можно давать имя и расширение по тем же правилам, что и файлу. Над папкой, как и над файлом, можно производить операции по перемещению или копированию на другой диск, удалению, переименованию. При этом будут копироваться или удаляться и все входящие в папку файлы. Собственно, для этого папки и заводятся. Чтобы одной командой копировать и удалять все входящие в папку файлы.Ещё, конечно, можно добавлять в папку файлы и удалять файлы из папки. Можно перемещать файл из одной папки в другую. В одной папке не может быть двух файлов с полностью совпадающими именами и расширениями. Хоть один символ в их названиях должен отличаться. Но разные папки могут содержать файлы с одинаковыми названиями. Это могут быть или копии одного файла, или просто одноимённые файлы с разным содержимым.Папка - это логическое понятие. Сама папка не занимает места на диске. Размер папки определяется суммарным размером входящих в неё файлов.Папки могут включать в себя как файлы, так и другие папки. Уровень такого вложения не ограничен. Действия над папками и над файлами внутри папки абсолютно аналогичны. Они одинаково копируются, перемещаются, удаляются и переименовываются. Различно только их содержимое. Файлы содержат данные, а папки содержат файлы и другие папки. И так далее.Каждый диск содержит Таблицу Файлов. В таблице файлов записаны имя, размер и адрес для каждого файла и каждой папки на диске. Поиск файлов и папок происходит по Таблице Файлов. И только после этого файл считывается с диска кластер за кластером.Когда дискета только вышла из производства, её магнитное покрытие ещё не содержит дорожек, секторов и Таблицы Файлов. Разметка поверхности дискеты на дорожки, секторы и формирование пустой ещё Таблицы Файлов называется форматированием дискеты. При форматировании создаётся также таблица свободных кластеров и таблица сбойных кластеров. В сбойные кластеры в дальнейшем не будет производиться запись. Теперь понятно, что дискету полезно периодически форматировать для выявления сбойных кластеров и обновления разметки её поверхности.Винчестер более надёжное устройство. Ему только раз в несколько месяцев нужно устранять фрагментацию, которая накапливается при интенсивной работе. Всё это делают специальные программы, которые мы скоро изучим.

Путь к файлу. Корневой каталогСистема вложенных друг в друга папок на диске образует Дерево каталогов диска. Есть и специальный тип окна, с помощью которого разные программы рисуют на экране дерево каталогов диска и дают возможность передвигаться по этому дереву.Самый верхний уровень, на котором могут располагаться папки, называется Корневым каталогом или корневой папкой. Корневая папка диска не имеет имени. Обычно корневую папку диска называют корнем диска. Это точка отсчёта. Здесь находятся самые большие ящики-папки, в которые вложены все остальные папки этого диска. Естественно, в корне диска могут находиться и просто файлы.Чтобы указать, где точно находится файл, нужно указать путь к нему. Это путь от корня диска через все папки, в которые вложен этот файл.Пусть на диске "D" есть папка "Библиотека". В неё вложены папки "Книги" и "Учебники". В папке "Книги" есть текст книги Пушкина под названием "Онегин.txt". Тогда полный адрес этого файла выглядит так:D:БиблиотекаКнигиОнегин.txtПосле имени диска ставится двоеточие. Вложенные каталоги разделяются обратной косой линией "". Первый такой символ сразу за именем диска и двоеточием в нашем примере говорит о том, что отсчёт идёт от корня диска "D".Конечно, писать полные пути к файлам мы не будем. Это была дань теории, чтобы Вы понимали суть происходящего. Для формирования пути служат специальные окна типа списков. Отыскивая в них нужные папки и раскрывая их, мы в конце концов доходим до нужного файла. При этом программа выстроит за нас путь к этому файлу. Ведь она следила, в какие каталоги мы заходили, начиная от корня диска.


Физическая и логическая структура диска.


С физической точки зрения все секторы одинаковы — как уже говорилось, их емкость в MS-DOS всегда равна 512 байтам. Однако программы операционной системы закрепляют за каждым сектором некоторые определенные функциИг что позволяет говорить о логической структуре дисков.Любой диск в ДОС имеет четыре логических части: загрузочный сектор, таблицу распределения файлов, корневой каталог и архивное пространст — во.Загрузочный секторЗагрузочный сектор — это самый первый сектор на самой внешней (нулевой) дорожке. Загрузочный сектор содержит важную информацию о логической структуре диска и короткую программу начальной загрузки. Содержимое загрузочного сектора автоматически считывается в оперативную память после включения ПК, затем управление передается программе начальной загрузки. Эта программа считывает в память нужные части операционной системы и передает им управление. Таким образом, загрузочный сектор нужен прежде всего для начальной загрузки операционной системы.Начиная с байта с порядковым номером 12, в загрузочном секторе размещается так называемый блок параметров BIOS (BPB), содержащий информацию о длине и расположении остальных логических частей диска и некоторые другие важные параметры

Дискета представляет собой круглую гибкую пластмассовую пластинку, покрытую магнитным слоем, как аудио- или видеокассета. Информация записывается с двух сторон дискеты. По 40 круглых замкнутых дорожек с каждой стороны. Дорожки разбиты на одинаковые по длине небольшие участки - секторы. Несколько подряд идущих секторов называются кластером.Дискета помещена в твёрдую защитную прямоугольную пластмассовую коробочку. Коробочка сделана так, что входит в дисковод только в одном положении.Когда нужно читать или записывать, дисковод раскручивает дискету. Считывающие магнитные головки выдвигаются на кронштейнах к нужной дорожке и читают или пишут за один раз один кластер информации. То есть, не целую дорожку, а несколько секторов. Через некоторое время дискета останавливается и ждёт следующих обращений.Объём дискеты полтора мегабайта. Это примерно полтора миллиона букв. Грубо говоря, это одна средних размеров книга на 400 страниц.Винчестер или жёсткий диск - это примерно 5 круглых металлических пластинок, сидящих на общей оси и покрытых магнитным слоем с обеих сторон. Пластинки спрятаны в герметичном металлическом корпусе вместе с блоком головок считывания.Дорожек на винчестере больше, чем на дискете. Плотность записи на них выше. Размер кластера тоже намного больше.Винчестер постоянно вращается со скоростью около 100 оборотов в секунду (в современных винчестерах скорость намного выше - прим. сост.). Его головки способны каждую секунду совершить несколько десятков операций чтения и записи с перемещением между разными дорожками. Именно это перемещение головок между дорожками и создаёт характерное постукивание или шуршание винчестера. Винчестер может приостановить своё вращение, если к нему долго нет обращений. Объём памяти винчестеров очень большой и постоянно растёт.В списке дисков дискета обозначается латинской буквой "A", а винчестер - буквой "C". Если винчестер программным путём разделён на несколько логических дисков, то в списке дисков появляются диски "D", "E", "F" и так далее.Последним в списке дисков идёт CD-ROM, который обычно занимает первую свободную букву английского алфавита. Имя компакт-диска появляется в списке дисков через несколько секунд после его вставки в CD-привод.После подключения блока электронной флэш-памяти в списке дисков за компакт-диском появляется ещё один, виртуальный диск.Благодаря операционной системе Windows, работа со всеми этими видами дисков для нас будет практически одинаковой, несмотря на большие отличия в их конструкции
ПУ. УВВ.


Периферийное устройство — часть технического обеспечения, конструктивно отделенная от основного блока вычислительной системы.

Периферийные устройства можно разделить на несколько групп по функциональному назначению:

1. Устройства ввода-вывода – предназначены для ввода информации в ПК, вывода в необходимом для оператора формате или обмена информацией с другими ПК. К такому типу ПУ можно отнести внешние накопители (ленточные, магнитооптические), модемы.

2. Устройства вывода – предназначены для вывода информации в необходимом для оператора формате. К этому типу периферийных устройств относятся: принтер, монитор (дисплей), аудиосистема.

3. Устройства ввода – Устройствами ввода являются устройства, посредством которых можно ввести информацию в компьютер. Главное их предназначение - реализовывать воздействие на машину. К такому виду периферийных устройств относятся: клавиатура (входит в базовую конфигурацию ПК), сканер, графический планшет и т.д.

4. Дополнительные ПУ – такие как манипулятор «мышь», который лишь обеспечивает удобное управление графическим интерфейсом операционных систем ПК и не несет ярковыраженных функций ввода либо вывода информации; WEB-камеры, способствующие передаче видео и аудио информации в сети Internet, либо между другими ПК. Последние, правда, можно отнести и к устройствам ввода, благодаря возможности сохранения фото, видео и аудио информации на магнитных или магнитооптических носителях.Периферийные устройства имеют собственное управление и функционируют по командам центрального процессора. Периферийные устройства предназначены для внешней обработки данных, обеспечивающий их подготовку, ввод, хранение, управление, защиту, вывод и передачу на расстояние по каналам связи.

Устройства ввода — приборы для занесения (ввода) данных в компьютер во время его работы. Устройства ввода графической информации

Сканер

Видео- и Веб-камера

Цифровой фотоаппарат

Плата видеозахвата

Устройства ввода звука

Микрофон

Цифровой диктофон

Модем

Устройства ввода текстовой информации

Клавиатура

Игровые устройства ввода

Джойстик

Педаль

Геймпад

Руль

Рычаг для симуляторов полёта

Устройства вывода — средства вывода информации из компьютера.

Устройства для вывода визуальной информации

Монитор (дисплей)

Проектор

Принтер

Графопостроитель

[править]

Устройства для вывода звуковой информации

Встроенный динамик

Колонки

Наушники

[править]

Устройства ввода/вывода

Перфоратор

Магнитный барабан

Стример

Дисковод

Жёсткий диск

Различные порты

Различные сетевые интерфейсы.

Дисково́д — электромеханическое устройство, позволяющее осуществить чтение/запись информации на цифровые носители имеющие форму диска. При этом носитель может быть съёмным или встроенным в устройство. Съёмный носитель часто для защиты помещают в картридж, конверт, корпус и т. д.
Основные блоки ПК.


• Основные блоки персонального компьютера

1. Системный блок

Назначение: для расположения основных устройств ПК.

2. Монитор

Назначение: для изображения текстовой и графической информации.

3. Клавиатура

Назначение: для ввода символов в компьютер.

4. Мышь

Назначение: для облегчения ввода информации в ПК.
Магистрально - модульный принцип архитектуры ЭВМ.


Под архитектурой компьютера понимается его логическая организация, структура, ресурсы, т. е. средства вычислительной системы. Архитектура современных ПК основана на магистрально-модульном принципе.Модульный принцип позволяет потребителю самому подобрать нужную ему конфигурацию компьютера и производить при необходимости его модернизацию. Модульная организация системы опирается на магистральный (шинный) принцип обмена информации. Магистраль или системная шина - это набор электронных линий, связывающих воедино по адресации памяти, передачи данных и служебных сигналов процессор, память и периферийные устройства.
Классическая архитектура ЭВМ и принципы Джона фон Неймана.


Основы учения об архитектуре вычислительных машин заложил выдающийся американский математик Джон фон Нейман. Он подключился к созданию первой в мире ламповой ЭВМ ENIAC в 1944 г., когда ее конструкция была уже выбрана. В процессе работы во время многочисленных дискуссий со своими коллегами Г. Голдстайном и А. Берксом фон Нейман высказал идею принципиально новой ЭВМ. В 1946 г. ученые изложили свои принципы построения вычислительных машин в ставшей классической статье “Предварительное рассмотрение логической конструкции электронно-вычислительного устройства”. С тех пор прошло полвека, но выдвинутые в ней положения сохраняют актуальность и сегодня.В статье убедительно обосновывается использование двоичной системы для представления чисел (нелишне напомнить, что ранее все вычислительные машины хранили обрабатываемые числа в десятичном виде). Авторы убедительно продемонстрировали преимущества двоичной системы для технической реализации, удобство и простоту выполнения в ней арифметических и логических операций. В дальнейшем ЭВМ стали обрабатывать и нечисловые виды информации – текстовую, графическую, звуковую и другие, но двоичное кодирование данных по-прежнему составляет информационную основу любого современного компьютера.Еще одной поистине революционной идеей, значение которой трудно переоценить, является предложенный Нейманом принцип “хранимой программы”. Первоначально программа задавалась путем установки перемычек на специальной коммутационной панели. Это было весьма трудоемким занятием: например, для изменения программы машины ENIAC требовалось несколько дней (в то время как собственно расчет не мог продолжаться более нескольких минут – выходили из строя лампы). Нейман первым догадался, что программа может также храниться в виде набора нулей и единиц, причем в той же самой памяти, что и обрабатываемые ею числа. Отсутствие принципиальной разницы между программой и данными дало возможность ЭВМ самой формировать для себя программу в соответствии с результатами вычислений.Фон Нейман не только выдвинул основополагающие принципы логического устройства ЭВМ, но и предложил ее структуру, которая воспроизводилась в течение первых двух поколений ЭВМ. Основными блоками по Нейману являются устройство управления (УУ) и арифметико-логическое устройство (АЛУ) (обычно объединяемые в центральный процессор), память, внешняя память, устройства ввода и вывода. Схема устройства такой ЭВМ представлена на рис. 1. Следует отметить, что внешняя память отличается от устройств ввода и вывода тем, что данные в нее заносятся в виде, удобном компьютеру, но недоступном для непосредственного восприятия человеком. Так, накопитель на магнитных дисках относится к внешней памяти, а клавиатура – устройство ввода, дисплей и печать – устройства вывода.

Устройство управления и арифметико-логическое устройство в современных компьютерах объединены в один блок – процессор, являющийся преобразователем информации, поступающей из памяти и внешних устройств (сюда относятся выборка команд из памяти, кодирование и декодирование, выполнение различных, в том числе и арифметических, операций, согласование работы узлов компьютера). Более детально функции процессора будут обсуждаться ниже.Память (ЗУ) хранит информацию (данные) и программы. Запоминающее устройство у современных компьютеров “многоярусно” и включает оперативное запоминающее устройство (ОЗУ), хранящее ту информацию, с которой компьютер работает непосредственно в данное время (исполняемая программа, часть необходимых для нее данных, некоторые управляющие программы), и внешние запоминающие устройства (ВЗУ) гораздо большей емкости, чем ОЗУ. но с существенно более медленным доступом (и значительно меньшей стоимостью в расчете на 1 байт хранимой информации). На ОЗУ и ВЗУ классификация устройств памяти не заканчивается – определенные функции выполняют и СОЗУ (сверхоперативное запоминающее устройство), и ПЗУ (постоянное запоминающее устройство), и другие подвиды компьютерной памяти.В построенной по описанной схеме ЭВМ происходит последовательное считывание команд из памяти и их выполнение. Номер (адрес) очередной ячейки памяти. из которой будет извлечена следующая команда программы, указывается специальным устройством – счетчиком команд в УУ. Его наличие также является одним из характерных признаков рассматриваемой архитектуры.Разработанные фон Нейманом основы архитектуры вычислительных устройств оказались настолько фундаментальными, что получили в литературе название “фон-неймановской архитектуры”. Подавляющее большинство вычислительных машин на сегодняшний день – фон-неймановские машины. Исключение составляют лишь отдельные разновидности систем для параллельных вычислений, в которых отсутствует счетчик команд, не реализована классическая концепция переменной и имеются другие существенные принципиальные отличия от классической модели (примерами могут служить потоковая и редукционная вычислительные машины).По-видимому, значительное отклонение от фон-неймановской архитектуры произойдет в результате развития идеи машин пятого поколения, в основе обработки информации в которых лежат не вычисления, а логические выводы.

shpora.net